Att ta emot ett barn eller en ungdom i sitt hem är både utmanande och stimulerande. En familj kan se olika ut i sin utformning, men ska alltid kunna erbjuda en stabil och trygg tillvaro där det finns tid, tålamod och engagemang att stödja den placerade samt ha förmågan att arbeta i team. Ni ska ha möjlighet att följa med på möten, verka för en familjeåterförening, stödja skolarbete och tillgodose barnets hälsobehov. Steg 1. Vid din första kontakt med Stockholms Barndomshem frågar handläggaren ett par inledande frågor om er nuvarande situation. Du får även information om registerutdragen vi begär in. Vi skickar ut vårt frågeformulär som innehåller två delar – BraFam och en hälsodeklaration som ni fyller i till vårt första hembesök. Vi pratar mer om hur det är att vara familjehem och hur era förutsättningar ser ut under vårt hembesök. Steg 2. När registerutdragen kommit och om det fortfarande känns rätt för alla parter inleds nästa steg. Att genomföra en djupintervju.

STEG 1 - SKALLKRAV

Bostad
– har ett förstahandskontrakt eller äger er bostad
– erbjuder ett eget rum till den placerade
– hemmet ska vara ombonat och fullt möblerat.

Ekonomi
– har en stabil ekonomi
– inte har skulder hos kronofogden

Ålder
– är minst 25 år gammal för att säkerställa mognad samt relevant erfarenhet.

Register
Vi begär alltid utdrag från:

– Belastning- och misstankeregistret från Polisen
– UC kontroll
– Förfrågan om förekomst i socialregistret i kommunen
– Utdrag från Försäkringskassan
– Referenser

STEG 2 – UTREDNING

Vår utredningsprocess bygger på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, Socialstyrelsens initialbedömning BraFam samt djupintervju utifrån Kälvestensmetoden som är en manualstyrd intervjuform med grund i psykodynamisk teori. Intervjuerna är halvstrukturerade och består av både öppna och slutna frågor.

Vad händer sen?
Väljer man att ta beslutet att bli familjehem och blivit godkänd av Stockholms Barndomshem så är ni sökbara i våra system. Det är alltid socialtjänsten som har det yttersta ansvaret att besluta om en matchning. När en placering skett ges stöd, handledning och utbildning under hela placeringen. En gång per månad har alla familjer obligatorisk handledning med legitimerad psykolog. Vi har även jour dygnet runt för att ge er stöd och råd om något skulle hända.

ANSÖK OM ATT BLI FAMILJEHEM

»Det viktigast är att göra det från hjärtat, att det är något man verkligen vill göra för barnets skull och vara medveten om svårigheterna som kan uppstå. Det är ingen ”bisyssla” utan kräver kärlek, uthållighet och en äkta vilja.«

Familjen Ishak