VÅRA FAMILJER

»Det viktigast är att göra det från hjärtat, att det är något man verkligen vill göra för barnets skull och vara medveten om svårigheterna som kan uppstå. Det är ingen ”bisyssla” utan kräver kärlek, uthållighet och en äkta vilja.«

Familjen Ishak.

LÄS OM FLER FAMILJER

OM OSS

Stockholms Barndomshem startade 2015 och arbetar på uppdrag av socialtjänsten genom att erbjuda konsulentstödda jour och familjehem för barn och unga. Idag har vi samarbete med ca 40 familjer. De flesta familjer finns i Stockholms området, men några finns i andra delar i Sverige. Vi tar emot barn och ungdomar 0-21 år med olika typer av social problematik, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ensamkommande barn samt barn och unga med diabetes typ 1. Konsulenterna är socionomer eller motsvarande samt får löpande adekvata vidareutbildningar. Samtliga konsulenter har dessutom egna erfarenheter av att vara jour och familjehem, något som vi på Stockholms Barndomshem värderar högt.

 

 

 

Stockholms Barndomshems etiska grundsyn kännetecknas av:

  • En humanistisk värdegrund där människors lika värde, allas lika möjligheter, rättigheter och den enskilda individens inneboende resurser betonas.
  • FN:s barnkonvention vilket innebär att barnens behov och rätt till inflytande, omvårdnad, god hälsa och skydd är en självklar utgångspunkt.
  • Alla ska ha samma värde och lika lön för lika arbete oavsett kön, ålder, trosuppfattning, kulturell/etnisk bakgrund, sexuell läggning, funktionshinder eller politisk åskådning.
  • Strävan mot god fysisk och psykosocial miljö, utan kränkningar, diskriminering och trakasserier där alla tar hänsyn och visar respekt för individen.
  • Krav på hög kompetens för att möta individuella behov. Förutom lagstiftning som (SoL)(LVU)(SoF)(SekrL)(SKL) så utgår vår personal även utifrån BBIC.

ANSÖK OM ATT BLI FAMILJEHEM